TORNAR

La nostra tasca s'ha donat a conèixer a través de:

 

 


1) Llibres 

2) Articles  publicats a revistes especialitzades referents a la biblioteca Infantil i juvenil Can Butjosa i la tasca que en ella es realitza. 

3) Aquesta tasca s'ha difós també a través d'altres  Mitjans de comunicació

4) Comunicacions a Congressos, jornades, setmanes, salons del llibre ... 

5)  Cursos  per encomanar la nostra especial manera de fer de pont entre els llibres i els lectors. 

6)  Col·laboracions  puntuals i fixes a la formació de professionals d'altres àmbits: escoles universitàries, cursos de post-grau, voluntaris, narradors etc., partint de la nostra realitat 

7) Col·loquis, xerrades, taules rodones a biblioteques, centres culturals, etc. per compartir tant experiències de la nostra biblioteca com sobre els nostres instruments de treball: els llibres 

8) Xerrades per Compartir els contes i el fet de contar des de la nostra experiència amb famílies, vinculades d'aprop o de lluny amb la nostra biblioteca.


             
TORNAR